Fysi Partners on monituottajamalliin perustuva, valtakunnallinen
800 itsenäisen suomalaisen fysioterapia- ja kuntoutusyrityksen verkosto.

Palvelemme vakuutusyhtiöitä, lääkärikeskuksia ja muita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita yli 300 paikkakunnalla.

valtakunnallinen verkostoyritys

Kumppaneille

line

Fysi Partners Finland Oy on valtakunnallinen yritysverkosto, jolta kumppanimme voivat ostaa laadukkaat fysioterapia-, psykoterapia-, toimintaterapia- ja puheterapiapalvelut keskitetysti yhdeltä luukulta, koko maasta tai valitsemiltanne paikkakunnilta – sopimuksen mukaan.

Merkittäviä
kustannussäästöjä kumppaneillemme
Palvelemme vakuutusyhtiöitä, lääkärikeskuksia ja muita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita.
Kokonaispalvelumme sisältää asiakasohjauksen, raportoinnin, keskitetyn laskutuksen ja asiantuntevan asiakaspalvelun.
Ohjaamme kumppaneidemme asiakkaat henkilökohtaisesti ja nopeasti hoitoon - ilman häiriökysyntää.

Ylivertainen asiakaskokemus
Fysi Partnersin asiakasohjauksen NPS on 93 ja terapiapalautteiden keskiarvo  9,4 (asteikolla 0-10)

Vaikuttavuudella on väliä
Mittaamme jatkuvasti hoitojen vaikuttavuutta asiakkaiden työ- ja toimintakykyyn.

Fysioterapeutit

Ajankohtaista

line

Kotitalousvähennys laajenemassa:

Hallitus esittää tuloverolakiin muutosta, jossa fysioterapia ja toimintaterapia tuodaan kotitalousvähennyksen piiriin. Esityksen tavoitteena on tukea ja kannustaa ihmisiä hankkimaan kyseisiä palveluja kotiin ja näin edistää ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä tukea kotona kuntoutumista ja etenkin ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja siten mahdollistaa itsenäistä kotona asumista ja arjessa pärjäämistä omassa toimintaympäristössään. Tästä koituu yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä, kun kotiin syystä tai toisesta sidottujen ihmisten työ- ja toimintakyky paranevat ja kotona asuminen mahdollistuu nykyistä pidempään.
Uudistus on tärkeä paitsi asiakkaille, myös palveluja tuottaville pienille, lähellä asiakkaiden koteja sijaitseville terapiayrityksille. Asiakkaat saavat fysioterapia ja/ tai toimintaterapeutin kotiinsa nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Kelan sairausvakuutuskorvaukset paranevat:

Asiakkaan saama sairausvakuutuskorvaus lääkärissä käynnistä nousee 1.1.2024 lähtien nykyisestä 6 eurosta/ käynti 30 euroon/ käynti.  Kela korvauksen tarkistus on hyvin merkityksellinen, koska taksoja ei ole korotettu tällä vuosituhannella. Seuraavaksi pitää palauttaa laki Kela-korvauksista tutkimukseen ja hoitoon jo vuoden 2024 aikana. Tutkimus ja hoito pitää sisällään fysioterapia-, kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten Kela korvaukset, jotka ilmeisesti epähuomiossa poistettiin kuluvan vuoden alussa. Fysioterapiayrityksissä itse hoitonsa maksaville, tuki- ja liikuntaelin ongelmaisille ihmisille Kela-korvausten poisto oli todella paha isku, koska samalla he menettivät oikeuden Kela-taksin käyttöön. Samalla myös yksityisissä laboratorioissa tai kuvantamisessa käyviltä ihmisiltä poistui oikeus Kela-taksiin. Tämä lisää julkisen terveydenhuollon kustannuksia ja jonoja, kun yksityiselle pääsy vaikeutui.

Yhteistyökumppanimme