sotesertifikaatti2020

Ensimmäiset OmaFysio-klinikat nyt SOTE-sertifioitu!

Jo 175 OmaFysio -klinikkaa on vastannut laatukyselyyn ja on nyt SOTE-sertifioitu. Kaikille sertifioiduille on lähetetty logo, jota voi käyttää esimerkiksi kilpailutuksissa ja markkinoinnissa. Lisäksi postitamme sertifioiduille diplomin, jonka voi laittaa klinikan seinälle.

Olemme kuntoutuksen laadun edelläkävijöitä

Suuret valtakunnalliset ostajatahot kuten vakuutusyhtiöt, lääkärikeskukset ja julkinen sektori haluavat varmistua siitä, että Fysi Partners ja sen OmaFysio -klinikat toimivat laillisesti ja ovat toiminnan ja laadun osalta korkealaatuisia ja luotettavia.

Laatukysely toimii pohjana SOTE-sertifioinnille ja se varmistaa ketjumme laatua ja vahvuutta sekä vanhoille että myös uusille ostajatahoillemme. Sertifioitu OmaFysio -klinikka voi hyödyntää sertifikaattia omissa paikallisissa kilpailutuksissa, myynnissä ja mainonnassa sekä nettisivuilla.