syksynpuulatvat

Huolehdi aivoterveydestäsi!

Terveet aivot mahdollistavat toiminta- ja työkyvyn. Aivot pitävät työelämän haasteista ja tehtävistä, mutta jatkuva ylikuormitus ei ole niille hyväksi. Moni kertoo liiallista kiireestä, väsymyksestä, riittämättömyyden tai jaksamattomuuden tunteesta. Stressi ja uupumus haittaavat autonomisen hermoston optimaalista toimintaa. Ihminen ylikuormittuu ja on jatkuvassa hälytystilassa, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi muistiongelmia ja haitata näin uusien asioiden tallentumista lyhytkestoisesta työmuistista pitkäkestoiseen säilömuistiin.

Muistiliiton mukaan aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveelliset elämäntavat, kuten terveellinen ravinto, liikunta, päihteettömyys sekä aivojen sopiva haastaminen, mutta myös riittävästä levosta huolehtiminen ja stressin välttäminen. Ympäristötekijät vaikuttavat aivojen toimintaan jatkuvasti, ja aivojen muokkau­tuminen sekä aivoterveydestä huolehtiminen onkin elinikäinen prosessi.

Aivot rakastavat liikuntaa

Liikunta nopeuttaa ajattelua ja parantaa tarkkaavaisuutta. Aerobinen liikunta parantaa prosessointinopeutta, toiminnanohjausta ja muistia. Liikkumisella voidaan parantaa kognitiivista suoriutumista nopeasti sekä nuorilla että vanhoilla. Liikkumalla paranee myös aivojen verenkierto sekä hapen ja ravinnon kulku. Ne edistävät aivosolujen toimintaa ja uusiutumista, kerrotaan Aivoliitosta. Liikunta vapauttaa aivojen välittäjäaineita, aivosolujen kasvutekijöitä ja kohentaa hormonituotantoa. Se myös stimuloi aivojen plastisuutta eli mukautuvuutta.

Terveellinen työ

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto EU-OSHA ja Työterveyslaitos antavat vinkkejä, miten aivoistaan voi pitää huolta työelämän haasteissa:
1. NUKU HYVIN
Vaativakin aivotyö onnistuu parhaiten virkeillä aivoilla. Univaje vaikuttaa kielteisesti muun muassa tarkkaavaisuuteen, muistiin, oppimiseen, mielialaan ja asioiden hallintaan, joten sitä kannattaa välttää.
2. IRROTTAUDU TYÖSTÄ
Aivoja ei pysty kytkemään pois päältä työajan päättyessä. Siksi vapaa-aikana kannattaa välillä tehdä asioita, jotka vaativat täyden huomion, mutta ovat erilaisia kuin työ. Yhdelle sopii tanssi, toiselle itämainen kamppailulaji, kolmannelle lukuromaani. Ylipäätään vaihtelu virkistää aivoja. Myös leppoisalla oleskelulla ja ystävien tapaamisella on sijansa palautumisessa.
3. MUISTA LIIKKUA
Paikallaan olo vaikuttaa kielteisesti elimistöön. Vähintään kolmen vartin välein olisi hyvä ottaa muutama askel, tehdä pari syväkyykkyä tai edes vaihtaa työasentoa istumasta seisomaan. On hyvä muistaa, että myös seisominen on paikallaan oloa.
4. PIDÄ TAUKOJA
Aivojen kannalta hyvä päivä on huokoinen. Keskittymistä vaativien rupeamien väleihin tarvitaan taukoja. Kokoukset kannattaa lopettaa 15 minuuttia ennen seuraavaa ja liikkua esimerkiksi ulos haukkaamaan raitista ilmaa tai hakemaan juotavaa. Tiukassakin tilanteessa kannattaa pyrkiä syömään lounas muualla kuin työpisteessä, muiden kanssa kasvotusten keskustellen.
5. HALLITKAA YHDESSÄ HÄIRIÖITÄ, KESKEYTYKSIÄ JA TIETOTULVAA
Häiriöt, keskeytykset ja tietotulva vaikeuttavat keskittymistä ja heikentävät työn tuloksellisuutta. Aivotyön kuormitustekijöitä voi hallita yhdessä sovituilla käytännöillä. Aivoistaan huolta pitävä ei ole laiskuri tai ilonpilaaja, vaan omaa työpanostaan arvostava työntekijä. Vastamelukuulokkeet sekä pikaviesti- ja sähköpostisovellusten sulkeminen määräajaksi auttavat keskittymään. Myös työyhteisössä sovitut päivystysvuorot vähentävät reagoimisen tarvetta.
Lähteet: Muistiliitto, Aivoliitto, Työterveyslaitos