canstockphoto92182833

Liikkuvasta lapsesta kasvaa liikkuva aikuinen

Lasten liikkumattomuus on yhä kasvava ongelma, kun monet lapset viettävät paljon aikaa sisätiloissa istuen tai maaten tietokoneen, älypuhelimen ja pienimmät television ääressä. Liikkumattomuudesta voi seurata monenlaista riskiä ja haittaa lapselle sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä:
1. Fyysinen kunto: Heikko kunto voi ilmetä esimerkiksi hengästymisenä, lihaskipuina ja -jäykkyytenä, huonona tasapainona ja koordinaation puutteena.
2. Ylipaino ja lihavuus: Riski sairastua mm. sydänsairauksiin, diabetekseen ja korkeaan verenpaineeseen kasvaa. Ylipaino voi myös johtaa kiusaamiseen muiden lasten taholta ja siten heikentää itsetuntoa.
3. Luuston kehitys: Kasvavan lapsen luusto vahvistuu juoksemisesta, hyppimisestä, kiipeilystä, pallopeleistä.
4. Mieliala ja stressi: Liikunta vapauttaa endorfiineja, jotka auttavat lapsia tuntemaan olonsa onnellisemmaksi ja rentoutuneemmaksi.
5. Oppimiskyky: Tutkimukset ovat osoittaneet, että liikunnan puute voi vaikuttaa negatiivisesti lapsen kognitiivisiin kykyihin, mukaan lukien muistiin ja oppimiseen.

Jos omassa perheessä ja lähipiirissä ei ole mahdollisuutta tai kokemusta harrastaa liikuntaa tai ohjata liikuntaharrastuksen pariin, niin yksi vaihtoehto on etsiä ilmaisia tai edullisia liikuntamahdollisuuksia lähialueella, kuten ulkoilureittejä, hiihtolatuja, leikki- ja skeittipuistoja jne, joissa lapset voivat leikkiä, liikkua ja viettää sosiaalista aikaa ikäistensä kanssa. Yhteiskunnalliset järjestöt, koulut ja seurakunnat tarjoavat myös monia mahdollisuuksia liikuntaharrastuksiin, esim. kerhotoimintana.

Vaikka liiallista ruutuaikaa kritisoidaan, voi tietokonetta tai älypuhelinta käyttää myös liikunnan edistämiseen. On olemassa monia sovelluksia, jotka kannustavat lasta liikkumaan. Netistä löytyy lisäksi vinkkejä lasten liikuntapeleistä ja leikeistä, jotka opettavat lapsille uusia liikuntataitoja samalla kun he pitävät hauskaa. Perhe voi yhdistää voimansa muiden lapsiperheiden kanssa ja järjestää yhteisiä liikuntahetkiä ja -tapahtumia, kuten retkeilyä, pyöräilyä tai pallopelien pelaamista. Perhe- ja äitiryhmiä löytyy myös sosiaalisesta mediasta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaan voi tutustua paikallisten yhdistysten kautta.

Lasten mielenterveyden tukeminen on yhtälailla tärkeää, siksi vanhempien, opettajien ja muiden kasvattajien tulisi tiedostaa ja havaita lasten oireilu ajoissa ja tarjota tai hankkia tarvittavaa tukea ja apua. Yhteiskunnallisella tasolla tulisi myös panostaa lasten terveyskasvatukseen ja terveyspalveluiden saatavuuteen.

Lasten fysioterapia ja toimintaterapia tukevat lapsen motorista kehitystä ja toimintakykyä arjen haasteissa

Lasten fysioterapia ja toimintaterapia voivat olla erittäin hyödyllisiä lapsille, joilla on motorisia haasteita tai muita kehitysvaikeuksia. Tämä hoito voi auttaa lapsia saavuttamaan paremman liikkuvuuden ja kehittämään tärkeitä taitoja, jotka ovat välttämättömiä arjen toiminnoissa.

Lasten fysioterapia keskittyy tutkimaan lapsen motorista kehitystä ja tunnistamaan mahdolliset kehityksen haasteet. Fysioterapeutti suunnittelee hoitosuunnitelman, joka voi sisältää harjoituksia ja liiketerapiaa, joilla pyritään parantamaan lapsen motorista kehitystä ja kipua tai epämukavuutta. Fysioterapeutti voi myös auttaa lapsen vanhempia ja muita hoitajia ymmärtämään, miten lapsen liikkumiskykyä voidaan tukea arjessa.

Toimintaterapia puolestaan keskittyy auttamaan lasta kehittämään tarvittavia taitoja arjen toimintoihin, kuten pukeutumiseen, syömiseen, leikkimiseen ja koulussa suoriutumiseen. Toimintaterapeutti työskentelee yleensä koko perheen kanssa ja auttaa perhettä ymmärtämään lapsen tarpeita ja kehityshaasteita. Toimintaterapeutti voi käyttää erilaisia terapiamenetelmiä, kuten leikki- ja peliterapiaa, jotta lapsi oppii uusia taitoja ja kehittää itseluottamustaan.

Lasten parissa kokeneita fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja työskentelee OmaFysio-klinikoilla kaikkialla Suomessa.