canstockphoto26937212

Lisääntynyt kotonaolo kasvattaa myös onnettomuusriskiä

Sisällä kodeissa vietetty aika on lisääntynyt. Etätyö, etäkoulu, harrastusmahdollisuuksien vähentyminen ja muut  liikkumisrajoitukset pitävät meidät kotona – joskus koko päivän. Pitkään istumiset ja liikkumattomuus jäykistävät kehoa ja alentavat toimintakykyä, jolloin myös kotiympäristön turvallisuuteen liittyvät riskit kasvavat.
Suurin osa tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Tällä hetkellä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi perheet viettävät enemmän aikaa kotona, joten kannattaa yhdessä pohtia kodin turvallisuuden ylläpitoa, käydä läpi läheltä piti -tilanteet ja pyrkiä ennaltaehkäisemään mahdolliset riskit.  Pienetkin teot ovat tärkeitä, perheenjäsenten osallistaminen nostaa kiinnostusta ja uusia riskitekijöitä voi nousta esille.