canstockphoto42425981

Lokakuussa tule-terveyden teemaviikot

Tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat yleisin suomalaisten toimintakykyä rajoittava tekijä niin arjessa kuin vapaalla. Ne aiheuttavat myös eniten lääkärikäyntejä, tutkimuksia, hoitojaksoja, työkyvyttömyyttä, ennenaikaista eläköitymistä.

Liikunta on tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuten monen muunkin suomalaisen kansansairauden ehkäisyn perusta. Lihasten, luuston ja nivelten kunnon ylläpitäminen edellyttää liikettä ja kuormitusta. Jokainen meistä voi valinnoillaan edistää omaa hyvinvointiaan; harrastaa mieleistään liikuntaa, välttää tupakointia ja ylipainoa sekä nukkua riittävästi.

Tuki- ja liikuntaelinterveyden toimintaviikko 12.-22.10.23

Lapsista ja nuorista noin kolmannes, aikuisista neljännes ja ikäihmisistä vielä harvempi liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Väestön liikunnalla on kansantalouden lisäksi merkitystä muun muassa väestön työ- ja toimintakykyyn, terveyteen ja hyvinvointiin, oppimiseen, yhteisöllisyyteen, kotouttamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, sotilaalliseen suorituskykyyn ja ilmastonmuutoksen torjuntaan (lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö).
❗️ Lasten liikkumattomuus on yhä kasvava ongelma. Lapsuuden ja nuoruuden aikana määrittyy perusta sille, minkä kokoiset ja kuinka lujat luut meille kasvavat. Kasvuikä on kaikista tärkein ajanjakso elinikäisen luustoterveyden perustan luomiselle. (lähde: Luustoliitto).
❗️Työikäisten osuus väestöstä on tällä hetkellä 62 prosenttia. Osuus pienenee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 60 prosenttiin vuoteen 2040 ja 57 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumista aiheuttavat eniten joko tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat tai mielenterveysoireilu – erikseen tai yhdessä.
❗️Liikunta on erityisen tärkeää ikääntyville, koska se hidastaa vanhenemisen tuomia muutoksia, pitää liikkuvuutta yllä ja hidastaa lihaskatoa. Liikunta vahvistaa myös luustoa, mikä on erityisen tarpeellista ikääntymisen vähentäessä luuston massaa. Säännöllinen liikunta auttaa ehkäisemään myös neurologisia sairauksia, kuten muistisairauksia.

Huomioitava kaikessa terveyspolitiikassa

Tule ry:n mukaan ongelmaa ei ratkaista vain hoidolla ja kuntoutuksella. Esimerkiksi kuntien merkitys on valtava. Toimiva kaupunkiympäristö ja liikuntapalvelut on välttämätön lähtökohta.

Hyvinvointialueilla sovellettava TULE-takuu muodostuisi kolmesta osa-alueesta: vaikuttavista hoito- ja kuntoutuspoluista, oikeudesta hoitoon ja kuntoutukseen iästä riippumatta sekä järjestöjen tarjoamista mahdollisuuksista toimia sote-järjestelmän ja potilaiden tukena. Hoidon painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön säästäisi sekä inhimillistä kärsimystä että rahaa (lähde: Tule ry).

Selkäviikko pyörähtää käyntiin maailman selkäpäivänä (16.10.) teemalla Move your spine – Liikuta selkääsi.

Maailman osteoporoosipäivän (20.10.) ympärille sijoittuva Luustoviikko jakaa tietoa luuston terveyden edistämisestä ja osteoporoosin omahoidosta. Tänä vuonna teema on Luja luusto läpi elämän.

OmaFysiot tule-ongelmien asiantuntijat

Fysioterapeutit käyttävät monipuolista osaamistaan arvioidessaan tule-oireiden syitä ja vaikutuksia kipuilevan asiakkaan elämään. Hoito- ja harjoitusohjelman lisäksi he antavat myös ohjeita työ- ja nukkumisergonomiasta sekä terveellisistä elämäntavoista, jotka auttavat ennaltaehkäisemään tule-sairauksia. Suomalaiset fysioterapeutit ovat julkaisseet useita tieteellisiä tule-tutkimuksia – myös väitöskirjoja.