canstockphoto37775684

Mens sana in corpore sano – psykofyysinen lähestyminen

Terve sielu terveessä ruumiissa -sanonta on jo antiikin ajoista lähtien viitannut ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyskäsitykseen. Eli, kun pitää huolta kehostaan, niin pysyy mielikin virkeämpänä – ja kääntäen myös, että virkeällä mielellä ihminen pitää huolta kropastaankin. Ihminen on siis psykofyysinen kokonaisuus, keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa, ja niiden välinen tasapaino on oleellinen seikka kokonaisvaltaisen terveyden hallinnassa.

Psykofyysinen lähestyminen

Fyysisten ja toiminnallisten terapia- ja kuntoutusmenetelmien ohella fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien tiedetään omaavan paljon osaamista ja kokemusta asiakkaiden hoidosta kokonaisvaltaisesti. Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, johon voinut erikoistua Suomessa jo vuodesta 1993 lähtien. Kun perinteinen fysioterapia keskittyy kehon rakenteisiin, toimintaan ja mahdollisimman hyvän toimintakyvyn ylläpitoon ja vahvistamiseen, niin psykofyysisessä fysioterapiassa keho ja mieli nähdään kokonaisuutena. Terveyden tasapainossa tunteilla on tärkeä merkitys, sillä usein keho reagoi tunteisiin fysiologisilla muutoksilla.
– Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla ihminen saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä, oman kehollisuuden kokemiseen, tunnistamiseen ja hyväksymiseen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Prosessin aikana korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Asiakasta kannustetaan ja tuetaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Toteutuneen fysioterapian arvioinnissa merkittävintä on asiakkaan itse kokema muutos ja kasvukehitys kohti oman elämänsä hallintaa -(Lähde: Suomen psykofyysisen fysioterapian yhdistys).

Keho on läsnä

Psykofyysinen fysioterapia ei ole psykoterapiaa. Psykofyysisessä fysioterapiassa voi mieleen nousta jotain aiemmin tiedostamatonta, jolloin tuota kokemusta on hyvä sanallistaa myös psyykkisen hoidon asiantuntijan kanssa. Toisaalta sanallisessa terapiassa voi eteneminen jumittaa, eikä löydä ongelmiinsa sanoja tai ratkaisuja. Tällöin psykofyysisellä lähestymisellä voi olla mieltä avaava vaikutus. Kun on läsnä kehossaan, oivaltaa paremmin, mikä auttaa eteenpäin.
Psykofyysisellä fysioterapialla hoidetaan neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakyvyn häiriöitä, kehon tiedostamisen ja hahmottamisen vaikeutta, kroonisista kiputiloja. Lisäksi monista psyykkisistä oireista, kuten syömishäiriöstä, ahdistuneisuushäiriöstä, paniikkihäiriöstä, masentuneisuudesta, unettomuudesta tai posttraumaattisesta stressireaktiosta kärsivät hakeutuvat psykofyysiseen fysioterapiaan. Meillä OmaFysio -klinikoilla työskentelee useita psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneita asiantuntijoita, tsekkaa lähin klinikka.