canstockphoto50899932

Suomalaisten työ- ja toimintakyvyn parantamiseen on satsattava

Suomalaisten työ- ja toimintakyky ovat heikkenemässä pitkään jatkuneen hyvän kehityksen jälkeen. Asiasta varoittavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kela laatimassaan hyvinvointikatsauksessa. Katsaus on tehty laitosten asiantuntijoiden yhteistyönä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

Väestön heikentynyt työ- ja toimintakyky johtaa kasvaviin terveydenhuoltokustannuksiin, lisääntyviin sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin, kaikki tämä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti kansantalouden kestävyyteen. THL ja Kela haluavat tuoda nämä tärkeät haasteet tulevan hallituksen agendalle.

Työikäisten hyvinvointi

Syitä 2010-luvulla alkaneeseen huonoon käänteeseen ovat mielenterveyden ongelmat, lihavuus, huono ravitsemus, vähäinen liikunta, tupakointi ja päihteiden käyttö. Samoin taustalla vaikuttavat tunnetut kansantautimme, kuten sydän- ja verisuonitaudit. Väestön ikääntymisen takia on tärkeää että mahdollisimman moni työikäinen on töissä. Työikäisten osuus väestöstä on tällä hetkellä 62 prosenttia. Osuus pienenee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 60 prosenttiin vuoteen 2040 ja 57 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumista aiheuttavat eniten joko tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat tai mielenterveysoireilu – erikseen tai yhdessä.

Planetaarinen terveys

Katsauksessa mainitaan myös planetaarinen eli yhteinen terveys, jolla tarkoitetaan ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäistä riippuvuutta. On tärkeää rakentaa kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Nykytekniikan keinoin on mahdollista datan ja erilaisten keinoälysovellusten avulla havaita merkittäviä riskitekijöitä, seurata kehityssuuntia, laatia ennusteita ja malleja, tunnistaa uusia ilmiöitä sekä hakea ratkaisuja ongelmiin.

OmaFysiot asiantuntijoita kaikenikäisten kropanhuollossa

OmaFysio -klinikoilla ymmärretään hoitaa ihmistä ’kaikki-liittyy-kaikkeen’ kokonaispakettina. Kuntoutamme ja hoidamme laajalla osaamisella, autamme toimintakyvyn palauttamisessa ja kannustamme ylläpitämisessä. Keväällä kannattaa varata kropanhuolto lähimmältä OmaFysio-klinikalta.