canstockphoto48571583

Toimintaterapia auttaa arjessa

Kansainvälistä toimintaterapiapäivää vietetään 27.10.2021. OmaFysio -klinikoilta löytyy useita monipuolisesti osaavia toimintaterapian asiantuntijoita sekä tarvittava laitteisto ja apuvälineistö harjoitteluun.

”Belong. Be you.”

Toimintaterapian lähtökohtana on asiakkaan tukeminen aktiiviseksi toimijaksi ja osallistujaksi omassa arjessa. Terapiassa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä voimavarat, toiveet, tarpeet ja koko elämäntilanne. Toimintaterapiasta on hyötyä kaikenlaisissa elämäntilanteissa kaikenikäisille, joiden toimintakyky tai osallistuminen välttämättömiin ja itselle mielekkäisiin toimintoihin on heikentynyt.

Toimintaterapiassa korostuu ihmislähtöinen yksilön aktiivinen rooli ja halu ratkaista omaan toimintakykyyn liittyviä haasteita. Toimintaterapian keinoin edistetään ja ylläpidetään toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia ja pyritään tukemaan mahdollisimman itsenäistä osallistumista itselle tärkeisiin asioihin ja toimintoihin. Tällaisia arjen toimintoja ovat esimerkiksi leikki, koulunkäynti, opiskelu, työ, itsestä huolehtiminen, kotiaskareet, vapaa-aika ja lepo.

”Toimintaa tarkastellaan suhteessa sosiaaliseen, kulttuuriseen tai fyysiseen ympäristöön. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa osallisuus yhteiskunnassa tukemalla yksilön muutosta toimijana.”

Terapian toteutus suunnitellaan ja rakennetaan aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, päivittäisiä toimintoja, kuten pukeutumista, kodinhoitotoimintoja, asiointia, kehonhallintaa, silmän ja käden yhteistyötä sekä hienomotoriikkaa.